loga projekt

Contact

MCMS Warka Sp. z o.o.

Gośniewska St. 160

05-660 Warka

ph        +48 48 667 43 58

ph/fax  +48 48 667 21 66

e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours

Mon - Fri 7.00 - 16.00
Sat 7.00 - 12.00

Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę używanej ładowarki teleskopowej wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem.

Zapytanie ofertowe nr 2 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Klauzula (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące używanego środka trwałego (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 2/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że z uwagi na brak ofert nie wyłoniono zwycięzcy przetargu.

Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu - ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.11.2020 NR 1/3.2.1/2020/P

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na budowę hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zapytanie ofertowe nr 1 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Klauzula (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 1/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu wybrano jako wykonawcę:

KAMI DEVELOPMENT Sp. z o.o.
ul. Młynarska 6 lok 6
26-601 Radom
NIP: 948 25 99 370
Data wpłynięcia oferty: 14.12.2020
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 3 003 569,30 zł netto

Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu - Szacowanie wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na budowę hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Zapytanie ofertowe nr 1 3.2.1/2020/S (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Klauzula (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań (*.pdf)

Materiały do produkcji prototypów - zakup wraz z dostawą stali

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup wraz z dostawą stali przeznaczoną do produkcji prototypów. 

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę (*.pdf)

Załącznik nr 2 do zapytania o cenę (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 6/POIR 1.1.1/12/2016
Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na materiały do produkcji prototypów - zakup wraz z dostawa stali, ze względu na brak ofert przetarg pozostał bez rozstrzygnięcia.

Specjalistyczne usługi mechaniczno-obróbcze, wykonanie zaprojektowanych napędów

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na specjalistyczne usługi mechaniczno-obróbcze, wykonanie zaprojektowanych napędów.  

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę (*.pdf)

Załącznik nr 2 do zapytania o cenę (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 5/POIR 1.1.1/12/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na specjalistyczne usługi mechaniczno-obróbcze, wykonanie zaprojektowanych napędów wybrano jako wykonawcę:

Agromet Sp. z o.o.
Al. Wolności 5/7
63-500 Ostrzeszów
NIP: 514 009 06 26
Data wpłynięcia oferty: 05.09.2019
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 180 000,00 zł netto

Dzierżawa gruntów, wynajem pola z uprawami rolniczymi w celu prowadzenia testów i prac B+R prototypów maszyn oraz wynajem urządzeń technicznych umożliwiających symulację warunków pogodowych.

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dzierżawę gruntów, wynajem pola z uprawami rolniczymi w celu prowadzenia testów i prac B+R prototypów maszyn oraz wynajem urządzeń technicznych umożliwiających symulację warunków pogodowych.

Zapytanie o cenę (*.pdf)

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę (*.pdf)

Załącznik nr 2 do zapytania o cenę (*.pdf)

Opracowanie i badanie symulacyjne alternatywnych struktur mechanicznych mechanizmu. Sprawdzenie współdziałania systemu elektronicznego z systemem mechanicznym.

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie i badanie symulacyjne alternatywnych struktur mechanicznych mechanizmu oraz sprawdzenie współdziałania systemu elektronicznego z systemem mechanicznym.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (*.pdf)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 4/POIR 1.1.1/12/2016
Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie i badanie symulacyjne alternatywnych struktur mechanicznych mechanizmu oraz sprawdzenie współdziałania systemu elektronicznego z systemem mechanicznym wybrano jako wykonawcę:

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
ul. Boboli 8, 02-525 Warszawa
NIP: 525 000 58 34
Data wpłynięcia oferty: 23.01.2019
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 148 000,00 zł netto

Dostawa materiałów promocyjnych – katalogi promocyjne oraz banery

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dostawę materiałów promocyjnych – katalogi promocyjne oraz banery.

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

 

Informacja o wynikach zapytania o cenę POIR 1.1.1/12/2016
Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na dostawę materiałów promocyjnych – katalogi promocyjne oraz banery wybrano jako wykonawcę:

PPH Iwonex Iwona Księżopolska
Ujrzanów 289
08-110 Siedlce
NIP: 821-100-56-65
Cena: 35 030,50 zł netto

 

Projekt, dostawa, montaż oraz szkolenie z obsługi symulatora technicznego do przeprowadzania testów prototypu inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz do przeprowadzania badań sił oddziałujących na element

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na projekt, dostawę, montaż oraz szkolenie z obsługi symulatora technicznego do przeprowadzania testów prototypu inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz do przeprowadzania badań sił oddziałujących na elementy robocze pracujące w ośrodku glebowym.

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 3/POIR 1.1.1/12/2016
Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na projekt, dostawę, montaż oraz szkolenie z obsługi symulatora technicznego do przeprowadzania testów prototypu inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz do przeprowadzania badań sił oddziałujących na elementy robocze pracujące w ośrodku glebowym wybrano jako wykonawcę:

THERMO Systemy Wentylacyjne
Lechanice 65
05-660 Warka
NIP: 797-185-16-78
Cena: 155 000,00 zł

Licencja oprogramowania do projektowania klasy CAD 3D umożliwiająca projektowanie części i złożeń o dowolnym stopniu skomplikowania na dwa stanowiska projektowe.

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na licencje oprogramowania do projektowania klasy CAD 3D umożliwiające projektowanie części i złożeń o dowolnym stopniu skomplikowania na dwa stanowiska projektowe.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 2/POIR 1.1.1/12/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nalicencje oprogramowania do projektowania klasy CAD 3D umożliwiające projektowanie części i złożeń o dowolnym stopniu skomplikowania na dwa stanowiska projektowe nr sprawy 2/POIR 1.1.1/12/2016 wybrano jako wykonawcę:

GM SYSTEM Sp. z o.o.
Ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
NIP: 895-17-57-959
Cena:  42 000,00zł

Opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin.

W związku z przystąpieniem do przygotowania wniosku o dofinansowanie na realizacje projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zapraszamy do składania oferty na opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 1/POIR 1.1.1/12/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin nr sprawy 1/POIR 1.1.1/12/2016 wybrano jako wykonawcę:

Politechnika Warszawska,
Wydział Mechatroniki
Pl. Politechniki 1
NIP: 525-000-58-34
Cena:  667 500,00 zł

firma godna zaufania 2015

gazele biznesu 2012

gazele biznesu 2013

euro

Joomla Templates - by Joomlage.com