loga projekt

Contact

MCMS Warka Sp. z o.o.

Gośniewska St. 160

05-660 Warka

ph        +48 48 667 43 58

ph/fax  +48 48 667 21 66

e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours

Mon - Fri 7.00 - 16.00
   

Dostawa stanowiska do pomiaru drgań

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę układu do pomiaru drgań.

Zapytanie ofertowe nr 13/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 13 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 13 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 13 3.2.1/2020/P (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 13/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę stanowiska do pomiaru drgań udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

Przedsiębiorstwo Cimat Sp. z o.o.
85-862 Bydgoszcz
ul. Bogdana Raczkowskiego 4
NIP: 5540309519
REGON: 008065944
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 61 419,00 zł netto

firma godna zaufania 2015

gazele biznesu 2012

gazele biznesu 2013

euro

Joomla Templates - by Joomlage.com