loga projekt

Contact

MCMS Warka Sp. z o.o.

Gośniewska St. 160

05-660 Warka

ph        +48 48 667 43 58

ph/fax  +48 48 667 21 66

e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours

Mon - Fri 7.00 - 16.00
Sat 7.00 - 12.00

„Wdrożenie innowacyjnej, zrobotyzowanej maszyny rolniczej wykorzystującej Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD)”

 

fundusze-small

 

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej, zrobotyzowanej maszyny rolniczej wykorzystującej Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD)” jest realizowany w ramach Programu operacyjnego - PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa – 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie – 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie – 3.2.1 Badania na rynek

 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie opracowanych wyników prac B+R w postaci innowacji produktowej – maszyny IPR wykorzystującej Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD), przeznaczonej do automatycznej identyfikacji i pielenia chwastów, opartej o innowacyjne, autorskie rozwiązania technologiczne. Maszyna wyposażona w system TSDD posiada znacząco ulepszone cechy funkcjonalne w stosunku do rozwiązań stanowiących obecny stan techniki. Dzięki cechom zasadniczo zmienionego produktu firma uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy swoją sprzedaż oraz zatrudnienie.

 

Cele projektu:

- wdrożenie innowacji produktowej -maszyny IPR wykorzystującej system TSDD, przeznaczonej do automatycznej identyfikacji i pielenia chwastów,

- zwiększenie zatrudnienia,

- dywersyfikacja obecnej działalności firmy.

 

Numer wniosku: POIR.03.02.01-14-0014/20

Projekt finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Wartość projektu: 5 876 400,00

Wartość dofinansowania: 1 800 195,00

Okres realizacji: od 01.10.2020 do 30.09.2022

 

 

firma godna zaufania 2015

gazele biznesu 2012

gazele biznesu 2013

euro

Joomla Templates - by Joomlage.com