loga projekt

Contact

MCMS Warka Sp. z o.o.

Gośniewska St. 160

05-660 Warka

ph        +48 48 667 43 58

ph/fax  +48 48 667 21 66

e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours

Mon - Fri 7.00 - 16.00
Sat 7.00 - 12.00

Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu - ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.11.2020 NR 1/3.2.1/2020/P

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na budowę hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zapytanie ofertowe nr 1 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Klauzula (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 1/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu wybrano jako wykonawcę:

KAMI DEVELOPMENT Sp. z o.o.
ul. Młynarska 6 lok 6
26-601 Radom
NIP: 948 25 99 370
Data wpłynięcia oferty: 14.12.2020
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 3 003 569,30 zł netto

firma godna zaufania 2015

gazele biznesu 2012

gazele biznesu 2013

euro

Joomla Templates - by Joomlage.com